CE zkoušky

 

Materiál COMPACFOAM byl testován podle platné evropské normy EN 13163:2008 pro použití ve stavebnictví. Tato norma přesně upravuje provádění testů a frekvenci zkoušení technických vlastností, jako jsou například:


 • reakce na oheň
 • rozměrová stálost
 • tepelný odpor
 • pevnost v tlaku
 • tečení materiálu
 • nasákavost vodou
 • střídavé namáhání mrazem a táním


Tato norma pokrývá podle nejnovějšího technického standardu shodně po celé Evropě zkoušky všech produktů EPS ve stavebnictví. Např. jsou tak testovány veškeré tepelně izolační desky EPS používané pod základy. Tyto rozsáhlé, neustále prováděné zkoušky se dělí do následujících částí:

 • první zkouška notifikovanou osobou
 • průběžné zkoušky výrobku dle norem prováděné výrobcem


Notifikovanou osobou pro potřebné první zkoušky mechanických vlastností je společnost OFI - Technologie und Innovation GmbH, Vídeň, notifikovaná osoba č. 1085.

Klasifikace reakce na oheň byla provedena společností IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH, Linec, státem akreditovaným zkušebním a kontrolním orgánem.


Kromě zkoušek předepsaných normou byl výrobek COMPACFOAM podroben ještě dalším přísným testům:

 • stanovení pevnosti v tlaku po střídavém namáhání mrazem a táním
 • jednoosá pevnost v tlaku při zvýšené teplotě
 • rozměrová stálost při zvýšené teplotě
 • odolnost proti vytažení šroubů
 • odolnost proti chemikáliím poškozujícím životní prostředí

Značka CE zaručuje:

 • standardizované zkoušky podle nejnovějších evropských standardů
 • průběžně prováděné zkoušky výrobcem

a díky tomu také nejvyšší možnou bezpečnost při použití v praxi.
 

INFORMATIONSPLICHT LT. ECG
UND MEDIENGESETZ
COMPACFOAM GMBH, RESSELSTRASSE 7-11, A -2120 WOLKERSDORF, TEL. +43 (0)2245 / 20 8 02, FAX DW 329
GESCHÄFTZWEIG: PRODUKTION UND VERTRIEB VON TECHNISCHEN KUNSTSTOFFEN / FIRMENBUCH-GERICHT: HANDELSGERICHT KORNEUBURG FN293805t / UID-NR. ATU63550614

EDITED BY N.E.S.P.I. | DESIGNED BY GOLIVER.INFO
EXIT
<<-
->>